Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

UMS'nin Sürdürülebilirlik Yaklaşımı


UMS, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmiştir. Bu strateji, UMS'nin tüm iş süreçlerine derinlemesine entegre edilmiş olup sürekli iyileştirme ve yenilikçi çözümlerle desteklenmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

UMS'nin çevresel stratejileri; enerji tüketimini azaltmak, atık yönetim sistemlerini geliştirmek ve karbon ayak izini minimize etmek üzerine kuruludur. UMS, iş süreçlerini optimize ederek ve enerji verimliliği yüksek teknolojileri benimseyerek çevresel etkilerini azaltmayı ve operasyonel verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.  

Sosyal Sorumluluk 

UMS, çalışanlarının refahını ve güvenliğini garanti altına alırken şirket içi çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eder. UMS'nin toplumsal etkileşim stratejisi, eğitim ve çevre koruma alanlarına yoğunlaşarak toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Ayrıca tedarik zincirinde etik standartları ve sosyal uyumu güçlendirme çabaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim

UMS, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini iş süreçlerinin merkezine yerleştirerek yönetimde yüksek etik standartlar ve dürüstlüğü teşvik eder. Bu, UMS'nin sürdürülebilirlik odaklı çalışma tarzının temel bir parçasıdır.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

UMS ekonomik sürdürülebilirliği, müşteri ihtiyaçlarına duyarlı, yenilikçi ve verimli ürün ve hizmetler sunarak sağlamaktadır. Bu, pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratırken şirketin uzun vadeli başarısını destekler.

Sürdürülebilirlik Performansı ve Değerlendirme

UMS'nin sürdürülebilirlik performansı, dünya çapında tanınan bağımsız bir derecelendirme kuruluşu olan Ecovadis tarafından "Bronz" kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, UMS'nin çevresel ve sosyal sorumluluk alanlarında attığı adımları ve sürekli gelişim çabalarını onaylar. UMS bu sonuçları, sürdürülebilirlik uygulamalarını daha da geliştirmek ve "Ecovadis'te Altın" hedefine doğru ilerlemek için bir fırsat olarak değerlendirir.

UMS, iç ve dış tetkikler yoluyla elde edilen bilgileri kullanarak sürdürülebilirlik stratejilerini sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirir böylece sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş operasyonlarına ve paydaş ilişkilerine yaymayı hedefler. Bu yaklaşım, UMS'nin sektöründe sürdürülebilir bir lider olarak öne çıkmasını sağlamaktadır. 

*UMS Ecovadis Sertifikası