İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

UMS'nin İSG Yaklaşımı;

UMS Uğur Metal Sanayi olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerimizde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda, İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetler etkin bir şekilde kontrol edilecektir.
UMS’de İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının uygulanmasında temel ilkeler:

UMS Metal Sanayii misyon, vizyon ve değerlerini bilmek, özümsemek ve bunlara uygun hareket etmek,

Sürekli iyileştirme prensibi ile, çalışma koşullarını en uygun şekilde tesis etmek, bu koşulları sürekli izlemek,

Risk analizinde tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi olarak benimsenen ISO 45001:2018 şartları gereğince, çalışanların çalışma koşullarını sistem gereklilikleri ve yasal mevzuat şartlarında tesis etmek ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak sağlamak,

“Sıfır kaza” hedefi ile çalışmak,

Kurumsal gelişimin sağlanması için, çalışanların bireysel gelişimlerinin de esas olduğu bilinciyle, sürekli eğitim prensibiyle çalışmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Çalışanların motivasyon, bilinç ve farkındalığının artırılmasına yönelik gerekli tüm faaliyetleri yapmak, altyapı imkanlarını sağlamak, “insan faktörünün" entegre sistem içindeki öneminin farkındalığını artırmak,

İSGYS kapsamında, sürekli eğitim ve gelişim ile, çalışanların bireysel ve/veya kurumsal sorumlulukların farkına varmasını ve bu sorumluluklar dahilinde çalışmasını sağlamak.


TSE EN ISO 45001-2015