Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

UMS'de Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Müşterilerimize karşı saygımızı ve varlığımızı sürdürmek için en kaliteli ürün ve hizmeti vermek amacı ile kaliteyi bir yaşam biçimi olarak kabul etmek temel prensibimizdir. Katılımcı bir çalışma ortamı, nitelikli ve eğitimli personel, sağlıklı çalışma koşulları, çevreye duyarlılık, zamana ve değişen şartlara uyumlu olmanın kaliteyi besleyen ana unsurlar olduğunun inancındayız.

Kalite Politikamız, kalite hedeflerimizin oluşturulmasında ve kalite yönetim sistemimizin gözden geçirilmesinde çerçeve oluşturur.

Kalite politikamızın uygulanmasında temel ilkeler;

UMS Metal Sanayii misyon, vizyon ve değerlerini bilmek, özümsemek ve bunlara uygun hareket etmek,

Kalite Yönetim Sistemi olarak benimsenen ISO 9001:2015 şartları gereğince, üretim ve ürün kalitesini tesis etmek,

Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak ve “Sürekli İyileştirmeyi” bir “UMS Çalışma Tarzı” haline getirmek,

Müşteri odaklı çalışma anlayışı ile müşterilerin değişen ihtiyaçlarına tam olarak yanıt veren ürünleri ve hizmetleri sağlamak, gereğinde Ar-Ge veya Ür-Ge faaliyetleri ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,

Faaliyet alanımız profil/yassı mamul sektöründe, iç ve dış piyasalardaki teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı değişen ulusal ve uluslararası norm ve standartları takip etmek,

Faaliyet alanımız profil/yassı mamul sektöründe, iç ve dış piyasalardaki teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı değişen ulusal ve uluslararası norm ve standartları takip etmek,

Kalite Sistem Yönetiminin tüm gereklilik ve şartlarını yerine getirmek için, tüm kademelerdeki çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak ve “üstün kalite bilinci” ile hareket etmeleri için gerekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak, Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) entegre şekilde Kalite Yönetim Sistemi’ni işletmek,

Belirlenen vizyon ve üstlenilen misyon dahilinde, hedeflere ulaşmak için etkin bir dâhili iletişim atmosferi ile uygun çalışma ortamını tesis etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

...
TS EN ISO 9001-2015
İncele
...
TS EN 13964
İncele
...
TS EN 14195
İncele
...
TS EN 14353
İncele
...
TSE K236
İncele