Çevre Politikası

Çevre Politikası

UMS’de Çevre Politikasının uygulanmasında temel ilkeler;


UMS Uğur Metal Sanayii misyon, vizyon ve değerlerini bilmek, özümsemek ve bunlara uygun hareket etmek,

Çevre Yönetim Sistemi olarak benimsenen ISO 14001:2015 şartları gereğince, doğaya hava, su, toprak, verilebilecek zararı en alt düzeyde tutmak, doğada yaşayan diğer canlılara yaşam hakkı tanımak,

Çevrenin korunması ve muhtemel zararı minimize etmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin şekilde uygulamak, sistem şartları ile ulusal/yasal mevzuat şartlarını eksiksiz yerine getirmek ve risk analizleri yaparak hiçbir çevre kazasına mahal vermemek,

İmalatın tüm süreçlerinde ortaya çıkabilecek atık ve emisyonları -katı, sıvı, gaz- minimum düzeyde tutmak, enerji dahil tüm kaynakları verimli kullanmak, imkân dahilinde olanları yeniden kullanmak ve bu amaçlara yönelik gerekli tüm aksiyonları almak,

Çevre Yönetim Sistemi ile çevreyi koruma faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, tüm çalışanların “Çevre Bilinci ve Farkındalığını" artırmak, “Çevresel Sürekli İyileştirmeyi” bir “UMS Yaşam Tarzı” haline getirmek,

Sürekli eğitim ve gelişim ile, entegre sistem kapsamında çevre ile ilgili bireysel ve/veya kurumsal sorumlulukların farkına varılmasını ve bu sorumluluklar dahilinde çalışılmasını sağlamak,

Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızla çevre yaklaşımımızı paylaşarak “Çevre Bilinci”nin ulusal ve uluslararası düzeyde yayılmasını sağlamak.

...
TS EN ISO 14001-2015
İncele
...
Çevresel Ürün Beyanı (EPD Belgesi)
İncele