Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sanayi İş Birliği

24/08/2020
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sanayi İş Birliği

Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, UMS’nin tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinde, bilimsel bilgiden yararlanarak, yürütülen tasarım ve Ar-Ge projelerinde niteliği ve proje sayısını artırmak için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’yle iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde, Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunmanın yanında, üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yetişen mühendis adaylarının, teknik ve işletme faaliyetleri konularında daha nitelikli olarak mezun olmalarına katkı sağlamak da hedeflenen amaçlar arasında.

 
Yapılan işbirliği,
 

UMS’nin faaliyet alanına yönelik farklı disiplinleri içeren kamu destekli Ar-Ge projesi hazırlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını, UMS öz kaynakları ile yürütülecek projelere akademisyen desteği sağlanmasını, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri hususunda, proje konusunun, işletmenin geliştirme ihtiyacı olan konulardan seçilmesi, üzerinde çalışılması ve sonuçlandırılması konusunda yardımcı olunmasını, UMS’de çalışan doktoralı personelin, ihtiyaç dahilinde Üniversite bünyesinde dersler verebilmesini, UMS’nin ihtiyacı olan test ve analizlerin, Üniversite olanakları ile gerçekleştirilmesine yardımcı olunmasını, Üniversitenin ilgili mühendislik bölümlerinde öğrenim gören mühendis adaylarına, UMS’de staj olanağı sağlanmasını, UMS’nin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla, mühendis adaylarının eğitim sürecinde işletmede çalışarak uzmanlaşmaları konusunda destek verilmesini, Üniversite ile işbirliği içerisinde seminerler ve sertifika programları düzenlenmesini, uygun akreditasyon süreçleri için Üniversitenin dış paydaş görüşü alması konusunda işletmenin gerekli desteği sağlamasını kapsamaktadır.