İlkelerimiz

 • Ekip ruhu ile hareket eden,
 • Nitelikli ,
 • Eğitimli ,
 • Yaratıcı ,
 • Yenilikçi,
 • Rekabetçi ,
 • Güler yüzlü,
 • Hızlı ve ulaşılabilir,
 • Büyük ,
 • Güçlü ve karlı,
 • Güven duyulan,
 • Adil ekonomik ve sosyal haklar veren,
 • Gelişmeye ve öğrenmeye imken sağlayan,
 • Huzurlu bir çalışma ortamı yaratan,
 • Çevresine duyarlı,
 • Kurallara saygılı,
 • Uyumlu, açık,
 • Sorunlara duyarlı ve dost olan,
 • Yenilikleri ve çağdaş teknolojiyi uygulayan,
 • Zamana ve değişen şartlara uyum sağlayan,
 • Etkin ve verimli kaynaklara sahip, onları rasyonel şekilde kullanabilen,
 • Yaratıcı ve lider;

BİR ŞİRKET OLMAYI HEDEFLİYORUZ